Domy w Tulcach

Spokój mieszkania na wsi, bliskość miasta

Realizacje

 • Wykonanie instalacji elektrycznej obiektu krytej pływalni z lodowiskiem w Kościanie
 • Wykonanie linii kablowych zasilania energetycznego oraz instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kosynierskiej. Wartość inwestycji: 78 000,00 zł
 • Trakt Królewsko Cesarski w Poznaniu– budowa rurociągów kablowych, linii transmisji, linii światłowodowych, montaż i uruchomienie kamer.
 • Budowa kanalizacji kablowej oraz monitoringu wizyjnego na os. Zwycięstwa, Pod Lipami, Przyjaźni, Wichrowe Wzgórza w Poznaniu.
 • Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Kościelnej 38
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i linii zasilających w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i linii kablowych zasilania energetycznego wraz z oświetleniem terenu w kompleksie mieszkalnym ” Ogrody Naramowickie” w Poznaniu. Wartość inwestycji: 1 141 000,00 zł.
 • Budowla stacji transformatorowej SN/NN (2x1250kW) wraz z liniami kablowymi SN agregatu prądotwórczego 1400kW z układem SZR, oraz liniami NN dla potrzeb zasilania siedziby Gospodarczego Banku Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Szarych Szeregów. Wartość inwestycji: 3 330 000,00 zł.
 • Wykonanie dwóch linii SN, dostawa i uruchomienie stacji transformatorowej SN niezbędnej do zasilania Zespołu Basenów Termy Maltańskie w Poznaniu.
 • Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem placu budowy zespołu mieszkalno usługowego Bamberski Dwór w Poznaniu
 • Wymiana sufitów podwieszanych, opraw oświetleniowych, modernizacja rozdzielni w budynku ZUS-u o/ Piła
 • Budowa linii zasilających NN w Poznaniu przy ul. Kościelnej
 • Modernizacja stacji transformatorowej SN/NN, budowa linii kablowych SN i NN na potrzeby Fabryki Papieru w Czerwonaku. Wartość inwestycji: 441 000,00 zł.
 • Modernizacja obiektu położonego w Poznaniu przy ul. Kościelnej (roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej, sufity podwieszane). Wartość inwestycji: 580 720,00 zł
 • Modernizacja drogi wewnętrznej i chodnika w miejscowości Chrzypsko Wielkie. Wartość inwestycji: 220 668,51 zł
 • Remont drogi krajowej nr 5 Poznań- Wrocław na zlecenie Skanska S.A  Wartość inwestycji: 1 090 000,00 zł.
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych wraz z przykanalikami z rur kamionkowych w ul. Leszczowej w Łodzi na zlecenie PHARMGAS S.A
 • Budowa linii kablowej światłowodowej relacji ul. Oświecenia- ul. Kościuszki- ul. Estkowskiego- Rondo Śródka na zlecenie firmy ELTEL
 • Budowa kanalizacji kablowej światłowodowej w relacji SUW Gruszczyn- Ujęcie Wody Promienko wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz wykonaniem drogi dojazdowej do nowo odwierconych studni głębinowych. Wartość inwestycji: 1 108 658,22 zł.
 • Budowla linii kablowych zasilania pomp głębinowych oraz linii sterowniczych dla ujęcia wody Ostrzeszów- Olszyce. Inwestycja realizowana na zlecenie firmy WUPRINŻ
 • Projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych, budowa linii OTK, kanalizacji kablowych oraz rurociągów kablowych na terenie Województwa Wielkopolskiego na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A
 • Wykonanie prac remontowych, napraw awaryjnych w obiektach i lokalach administrowanych przez Gospodarczy Bank Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Wartość inwestycji: 441 202,98 zł.
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody OLSZYCE we wsi Szklarska Myśliniewicka- wykonanie linii zasilających studnie głębinowe i stację SUW
 • Wykonanie prac związanych z rozbudową obiektów dla potrzeb kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby angiografii oraz pomieszczeń poradni naczyniowej na zlecenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
 • Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Kościelnej 38. Wartość inwestycji: 101 260,00 zł.
 • Adaptacja pomieszczeń przy ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu na zlecenie Biura Usług Technicznych Energetyki Poznańskiej. Wartość inwestycji: 270 155,34 zł.
 • Wykonanie linii kablowych zasilania przepustnic na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo (dł. całkowita 9km).
 • Wykonanie ocieplenia budynku, prac dekarsko blacharskich oraz wymiana stolarki okiennej w Hotelu Poznań oraz Merkury. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 456 000,00 zł.
 • Modernizacja obiektu o łącznej kubaturze 5 085m3 położonego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38. W zakres realizowanych robót wchodziły prace związane ze zmianą funkcjonowania obiektu. Wartość inwestycji: 475 800,00 zł.
 • Budowa kabli światłowodowych oraz doziemnej infrastruktury teletechnicznej wraz z uruchomieniem systemów teleinformatycznych w ramach „ Systemu zdalnego sterowania i nadzoru ujęcia wody Sosnowiec- Krajkowo”. Wartość inwestycji: 700 000,00 zł.
 • Budowa sieci światłowodowej (o łącznej długości 11 800m) w ramach obsługi Telekomunikacji Polskiej S.A Obszar w Krakowie. Wartość inwestycji 785 000,00 zł.
 • Budowa w ramach konsorcjum firm na zlecenie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wielorodzinnego kompleksu mieszkaniowego w Poznaniu przy ul. Karpiej 22. Wartość kontraktu:  22 256 000,00 zł.

Nowe domy w Poznaniu to nie wszystkie nasze inwestycje

Wykonujemy nie tylko domy na sprzedaż, ale posiadamy w naszym portfolio także różne realizacje wdrożeń i instalacji w nieruchomościach w okolicach Poznania. Wykonaliśmy m. in. instalację elektryczną obiektu krytej pływalni z lodowiskiem w nieruchomości w Kościanie.

Zadzwoń już teraz!

Kontakt

694 498 186
606 790 717
phone